مشترکین گرامی شرکت نگین ارتباط (نگین نت افزار) هیچگونه ارتباطی با 2020 مخابرات و شرکت نگینت خراسان ندارد و تمامی شرکت های اینترنتی را ساپورت میکند.

مانند : شاتل،آسیاتک،صبانت،مخابرات و .....

 

 

برای دریافت کد های تخفیف و خبر از سرویس های جدید با کلیک بر روی این نوشته  در کانال تلگرام ما عضو شوید.

 

 

 
 

ترافیک مازاد قدیم مخصوص مشترکین حجمی قدیمی

مخصوص مشترکین حجمی قدیمی مخابرات ( از 2 تا 18% تخفیف )

قابل استفاده برای کلیه طرح های حجمی قدیم مخابرات و قابلیت ذخیره بعد از اتمام زمان
( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح های بعدی قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )


 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- در خرید حجم 108 گیگ ، اول باید 8 گیگ حجم هدیه را در یک ماه استفاده کنید و پس از یک ماه 100 گیگ اصلی شارژ میشود. 100گیگ اصلی هیچ محدودیت زمانی استفاده ندارد.


2- در خرید حجم 110 گیگ ، اول باید 10 گیگ حجم هدیه را در 15روز استفاده کنید و پس از 15روز 100 گیگ اصلی شارژ میشود. 100گیگ اصلی هیچ محدودیت زمانی استفاده ندارد.


3- در خرید حجم 128 گیگ ، اول باید 8 گیگ حجم هدیه را در 30روز استفاده کنید و پس از 30روز 120 گیگ اصلی شارژ میشود. 120گیگ اصلی هیچ محدودیت زمانی استفاده ندارد.


4- در خرید حجم 120 گیگ ، اول 2 بسته هدیه 10گیگ(مجموعا 20گیگ) را در 30روز استفاده کنید و پس از 30 روز 100 گیگ اصلی شارژ میشود. 100گیگ اصلی هیچ محدودیت زمانی استفاده ندارد.


5-  در خرید حجم 148 گیگ ، اول باید 8 گیگ حجم هدیه را در 30روز استفاده کنید و پس از 30روز 140 گیگ اصلی شارژ میشود. 140گیگ اصلی هیچ محدودیت زمانی استفاده ندارد.


6-  در خرید حجم 98 گیگ ، اول باید 8 گیگ حجم هدیه را در 30روز استفاده کنید و پس از 30روز 90 گیگ اصلی شارژ میشود. 90 گیگ اصلی هیچ محدودیت زمانی استفاده ندارد.


7-  در خرید حجم 130 گیگ مجموعاً 13تا بسته حجمی 10 گیگ شارژ می شود ، به اینصورت که پس از مصرف هر 10 گیگ به صورت خودکار 10 گیگ دیگر برای شما شارژ میشود. 130 گیگ هیچ محدودیت زمانی استفاده ندارد.


8-  در خرید حجم 150 گیگ هر 15 روز 10 گیگ شارژ می شود ، محدودیت زمانی حجم یکساله می باشد بعد از یکسال میسوزد ، 10 گیگ زود تر از 15 روز شارژ نمی شود در تاریخ هر 15 روز خودکار 10 گیگ شارژ میشود.


9-  در خرید حجم 160 گیگ هر 15 روز 10 گیگ شارژ می شود ، محدودیت زمانی حجم 8 ماهه می باشد بعد از 8 ماه میسوزد ، 10 گیگ زود تر از 15 روز شارژ نمی شود در تاریخ هر 15 روز خودکار 10 گیگ شارژ میشود.


10-  در خرید حجم 140 گیگ هر 15 روز 10 گیگ شارژ می شود ، محدودیت زمانی حجم 7 ماهه می باشد بعد از 7 ماه میسوزد ، 10 گیگ زود تر از 15 روز شارژ نمی شود در تاریخ هر 15 روز خودکار 10 گیگ شارژ میشود.


11-  در خرید حجم 30 گیگ هر 15 روز 10 گیگ شارژ می شود ، محدودیت زمانی حجم 45 روزه می باشد بعد از 45 روز میسوزد ، 10 گیگ زود تر از 15 روز شارژ نمی شود در تاریخ هر 15 روز خودکار 10 گیگ شارژ میشود.


12-  در خرید حجم 200 گیگ هر 15 روز 10 گیگ شارژ می شود ، محدودیت زمانی حجم 1ساله می باشد بعد از 1سال میسوزد ، 10 گیگ زود تر از 15 روز شارژ نمی شود در تاریخ هر 15 روز خودکار 10 گیگ شارژ میشود.


13- در خرید حجم 118 گیگ ، اول باید 8 گیگ حجم هدیه را در 30روز استفاده کنید و پس از 30روز 110 گیگ اصلی شارژ میشود. 110گیگ اصلی هیچ محدودیت زمانی استفاده ندارد.


ترافیک مازاد آستانه(جدید) مخصوص مشترکین سرویس های نامحدود جدید

مخصوص مشترکین سرویس های نامحدود جدید

توجه : مشترکین حجمی قدیم مجاز به خرید این بسته نمی باشند
( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح های بعدی قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

ضریب مصرف سایتهای داخلی و بین الملل ۱ به ۴ می باشد.


 

1- در بعضی از بسته ها اول حجم رایگان شارژ شده بعد از اتمام حجم رایگان ، حجم اصلی شارژ میشود.

2- در بعضی از بسته ها اول حجم اصلی شارژ شده بعد از اتمام حجم اصلی ، حجم رایگان شارژ میشود.

3- حجم خریداری شده به هیچ وجه قابل برگشت نیست لطفا در خرید خود کوشا باشید.


طرح های جدید نگین ارتباط (بدون مالیات ) (با هر خرید هدیه بگیرید)

 جشنواره طرح های جدید نگین ارتباط


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه ! : سرویس اصلی خریداری شده بعد از اتمام سرویس 3 ماهه نامحدود با سرعت 512Kbps شارژ میشود.


 

1- در خرید سرویس 3 ماهه نامحدود با سرعت 512Kbps  هرماه 20 گیگ با سرعت بالا شارژ میشود.

توجه داشته باشین سرویس پس از زمان سرویس رایگان شارژ میشود.

پس از اتمام حجم ماهانه اینترنت قطع نمیشود و فقط سرعت سرویس به 128 کیلوبایت کاهش میابد و به طور نامحدود، اینترنت قابل استفاده میباشد.

10 گیگ برای سایت های بین المللی و 10گیگ برای سایت های داخلی میباشد.
اول هر ماه باقبمانده حجم ماه قبل 0 میشود و دوباره شارژ میشود.

 دارای سرویس رایگان .

قابل استفاده براي سرویس های ADSL مخابرات و قابليت ذخيره بعد از اتمام زمان .

( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح ها جدید قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

 

 

2- در خرید سرویس 6 ماهه نامحدود با سرعت 512Kbps  هرماه 20 گیگ با سرعت بالا شارژ میشود.

توجه داشته باشین سرویس پس از زمان سرویس رایگان شارژ میشود.

پس از اتمام حجم ماهانه اینترنت قطع نمیشود و فقط سرعت سرویس به 128 کیلوبایت کاهش میابد و به طور نامحدود، اینترنت قابل استفاده میباشد.

10 گیگ برای سایت های بین المللی و 10گیگ برای سایت های داخلی میباشد.
اول هر ماه باقبمانده حجم ماه قبل 0 میشود و دوباره شارژ میشود.

 دارای سرویس رایگان .

قابل استفاده براي سرویس های ADSL مخابرات و قابليت ذخيره بعد از اتمام زمان .

( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح ها جدید قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

 


 

3- در خرید سرویس 1 ساله نامحدود با سرعت 512Kbps  هرماه 20 گیگ با سرعت بالا شارژ میشود.

توجه داشته باشین سرویس پس از زمان سرویس رایگان شارژ میشود.

پس از اتمام حجم ماهانه اینترنت قطع نمیشود و فقط سرعت سرویس به 128 کیلوبایت کاهش میابد و به طور نامحدود، اینترنت قابل استفاده میباشد.

10 گیگ برای سایت های بین المللی و 10گیگ برای سایت های داخلی میباشد.
اول هر ماه باقبمانده حجم ماه قبل 0 میشود و دوباره شارژ میشود.

 دارای سرویس رایگان .

قابل استفاده براي سرویس های ADSL مخابرات و قابليت ذخيره بعد از اتمام زمان .

( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح ها جدید قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

 


 

4- در خرید سرویس 3 ماهه نامحدود با سرعت 1024Kbps  هرماه 50 گیگ با سرعت بالا شارژ میشود.

توجه داشته باشین سرویس پس از زمان سرویس رایگان شارژ میشود.

پس از اتمام حجم ماهانه اینترنت قطع نمیشود و فقط سرعت سرویس به 128 کیلوبایت کاهش میابد و به طور نامحدود، اینترنت قابل استفاده میباشد.

25 گیگ برای سایت های بین المللی و 25 گیگ برای سایت های داخلی میباشد.
اول هر ماه باقبمانده حجم ماه قبل 0 میشود و دوباره شارژ میشود.

 دارای سرویس رایگان .

قابل استفاده براي سرویس های ADSL مخابرات و قابليت ذخيره بعد از اتمام زمان .

( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح ها جدید قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

 


 

5- در خرید سرویس 6 ماهه نامحدود با سرعت 1024Kbps  هرماه 50 گیگ با سرعت بالا شارژ میشود.

توجه داشته باشین سرویس پس از زمان سرویس رایگان شارژ میشود.

پس از اتمام حجم ماهانه اینترنت قطع نمیشود و فقط سرعت سرویس به 128 کیلوبایت کاهش میابد و به طور نامحدود، اینترنت قابل استفاده میباشد.

25 گیگ برای سایت های بین المللی و 25 گیگ برای سایت های داخلی میباشد.
اول هر ماه باقبمانده حجم ماه قبل 0 میشود و دوباره شارژ میشود.

 دارای سرویس رایگان .

قابل استفاده براي سرویس های ADSL مخابرات و قابليت ذخيره بعد از اتمام زمان .

( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح ها جدید قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

 


 

6- در خرید سرویس 1 ساله نامحدود با سرعت 1024Kbps  هرماه 50 گیگ با سرعت بالا شارژ میشود.

توجه داشته باشین سرویس پس از زمان سرویس رایگان شارژ میشود.

پس از اتمام حجم ماهانه اینترنت قطع نمیشود و فقط سرعت سرویس به 128 کیلوبایت کاهش میابد و به طور نامحدود، اینترنت قابل استفاده میباشد.

25 گیگ برای سایت های بین المللی و 25 گیگ برای سایت های داخلی میباشد.
اول هر ماه باقبمانده حجم ماه قبل 0 میشود و دوباره شارژ میشود.

 دارای سرویس رایگان .

قابل استفاده براي سرویس های ADSL مخابرات و قابليت ذخيره بعد از اتمام زمان .

( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح ها جدید قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

 

 

7- در خرید سرویس 3 ماهه نامحدود با سرعت 2048Kbps  هرماه 75 گیگ با سرعت بالا شارژ میشود.

توجه داشته باشین سرویس پس از زمان سرویس رایگان شارژ میشود.

پس از اتمام حجم ماهانه اینترنت قطع نمیشود و فقط سرعت سرویس به 128 کیلوبایت کاهش میابد و به طور نامحدود، اینترنت قابل استفاده میباشد.

37 گیگ برای سایت های بین المللی و 37 گیگ برای سایت های داخلی میباشد.
اول هر ماه باقبمانده حجم ماه قبل 0 میشود و دوباره شارژ میشود.

 دارای سرویس رایگان .

قابل استفاده براي سرویس های ADSL مخابرات و قابليت ذخيره بعد از اتمام زمان .

( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح ها جدید قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

 


 

8- در خرید سرویس 6 ماهه نامحدود با سرعت 2048Kbps  هرماه 75 گیگ با سرعت بالا شارژ میشود.

توجه داشته باشین سرویس پس از زمان سرویس رایگان شارژ میشود.

پس از اتمام حجم ماهانه اینترنت قطع نمیشود و فقط سرعت سرویس به 128 کیلوبایت کاهش میابد و به طور نامحدود، اینترنت قابل استفاده میباشد.

37 گیگ برای سایت های بین المللی و 37 گیگ برای سایت های داخلی میباشد.
اول هر ماه باقبمانده حجم ماه قبل 0 میشود و دوباره شارژ میشود.

 دارای سرویس رایگان .

قابل استفاده براي سرویس های ADSL مخابرات و قابليت ذخيره بعد از اتمام زمان .

( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح ها جدید قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

 


 

9- در خرید سرویس 1 ساله نامحدود با سرعت 2048Kbps  هرماه 75 گیگ با سرعت بالا شارژ میشود.

توجه داشته باشین سرویس پس از زمان سرویس رایگان شارژ میشود.

پس از اتمام حجم ماهانه اینترنت قطع نمیشود و فقط سرعت سرویس به 128 کیلوبایت کاهش میابد و به طور نامحدود، اینترنت قابل استفاده میباشد.

37 گیگ برای سایت های بین المللی و 37 گیگ برای سایت های داخلی میباشد.
اول هر ماه باقبمانده حجم ماه قبل 0 میشود و دوباره شارژ میشود.

 دارای سرویس رایگان .

قابل استفاده براي سرویس های ADSL مخابرات و قابليت ذخيره بعد از اتمام زمان .

( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح ها جدید قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

 

© Copyright 2016 by NegiNet - All rights reserved